Tien

Tien
Tien
Korea, Seoul

- Name: Mai Tien

- Birthday: October 24th, 1987

- Experience: Korean-Vietnamese interpreter, Korean-Vietnamese translater, translate drama from Korean to Vietnamese no lyrics, interprete Korean-Vietnamese at events, interprete Korean-Vietnamese at the trade fairs, Korean guider, translate all documents from Korean to Vietnamese.

- Korean certificate: TOPIK 4

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá