Trinh

Trinh
Trinh
2 Chome-42-12 Sengoku, Bunkyō-ku, Tōkyō-to 112-0011, Japan

Japanese interpreter

Business meeting, seminar, medical ...

Phiên Dịch Viên
35
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Hướng dẫn viên du lịch, PG, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Họp thông thường, Họp cấp cao, Đàm phán, M&A, Y tế, Hội thảo dịch cắt đoạn, Đồng thời (1 trong 2 người), Đồng thời (1 người dịch toàn bộ)
University graduated
2 years in Recruit R&D staffing
Airport, medical
N1/1kyu
13.0
11.0

1 Mở bài đăng

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá