Bora

Bora
Bora
Ho Chi Minh City

Hi

Phiên Dịch Viên
27
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Hàn
Hướng dẫn viên du lịch, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường, Họp cấp cao, MC
7years
4years
Cấp 6
4.0
2.0

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá