Yuyun

Yuyun
Yuyun
11130 Jakarta

Currently working as freelance Japanese-Indonesian-English interpreter based in Jakarta, Indonesia.

Phiên Dịch Viên
35
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Indonesia
Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường, Hội thảo dịch cắt đoạn
Japanese Language School in Shizuoka, Japan
Freelance Interpreter since 2014

consecutive japanese-indonesian interpreter at seminars, business matchings, exhibitions, field visits, and general meetings.

Hospitality, Manufacturing, Business
N2/2kyu
708
4.0
2.0

1 Mở bài đăng

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá