Zaina

Zaina
Zaina
RG2 9FL

A freelance Arabic Interpreter and Translator

Phiên Dịch Viên
35
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Ả Rập
Hướng dẫn viên du lịch, PG, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Họp thông thường, Họp cấp cao, Đàm phán, M&A, Cảnh sát, Tòa án, Y tế, Hội thảo dịch cắt đoạn, MC, Đồng thời (1 trong 2 người), Đồng thời (1 người dịch toàn bộ)
Bachelor degree in English Language and Interpreting courses
I have more than 6years of experience in this field

Interpreter at Prestige Network

Interpreter at Bigword

Interpreter at Silent Sounds

Interpreter at Global Language Services

Face to face and virtual
8
6.0
20.0

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá