Phiên dịch Nhật Việt 1 ngày 日越通訳(一日)

حول هذا المستخدم

Phiên Dịch Viên
31
إناثا
الفيتنامية, اليابانية
مرشد سياحي, كشك الحضور, زيارة المعرض, زيارة مصنع, اجتماع عمل العام, اجتماع عمل رفيع المستوى, M & A التفاوض, المقصورة (1 من 2 شخص)
Okayama University
1.5 years

Lĩnh vực từng phiên dịch: IT, hải sản, thăm nhà máy, đàm phán, họp của sở ngoại vụ Đà Nẵng, y tế

Từng cộng tác với JICA, UBND Hội An, Công ty FIS, công ty Raymond Đà nẵng, phòng xúc tiến đầu tư Huế, phòng xúc tiến du lịch Đà Nẵng

đàm phán, họp, tour guide
N1/1kyu
500
2.0
10.0

حول هذه القائمة

120
اليابانية
الفيتنامية, اليابانية
اجتماع عمل العام
في الموقع تفسير

Mình có kinh nghiệm học tập làm việc ở Nhật 10 năm, kinh nghiệm dịch 4 năm. Mình đã có N1. Nhận phiên dịch dự án từ 5-30 ngày.

日本での勉強・仕事経験は10年間。通訳経験4年間。日本語能力試験N1を持っている。5日から30日のプロジェクトの通訳など短期仕事は対応できます。

تعليقات (0)

يجب عليك تسجيل الدخول لإرسال تعليق جديد