Phiên dịch Nhật Việt 1 ngày 日越通訳(一日)

关于此用户

口译员
31
女性
越南语, 日语
观光导游, 出席展位, 参观展会, 参观工厂, 一般商务会议, 高级商务会议, 并购谈判, 同声传译(2人之1)
Okayama University
1.5 years

Lĩnh vực từng phiên dịch: IT, hải sản, thăm nhà máy, đàm phán, họp của sở ngoại vụ Đà Nẵng, y tế

Từng cộng tác với JICA, UBND Hội An, Công ty FIS, công ty Raymond Đà nẵng, phòng xúc tiến đầu tư Huế, phòng xúc tiến du lịch Đà Nẵng

đàm phán, họp, tour guide
N1/1级
500
2.0
10.0

关于此清单

120
日语
越南语, 日语
一般的商务会议
现场口译

Mình có kinh nghiệm học tập làm việc ở Nhật 10 năm, kinh nghiệm dịch 4 năm. Mình đã có N1. Nhận phiên dịch dự án từ 5-30 ngày.

日本での勉強・仕事経験は10年間。通訳経験4年間。日本語能力試験N1を持っている。5日から30日のプロジェクトの通訳など短期仕事は対応できます。

公开讨论 (0)

你必须 登录 以发送新的评论