Quynh Anh (クィン アィン)

Quynh Anh (クィン アィン)
Quynh Anh (クィン アィン)
Tay Ho - Ha Noi

Mình tên là Quỳnh Anh. Hiện đang làm quản lý khách hàng và sale tại một Agency Quảng cáo của Nhật, mình đã có 8 năm sinh sống và học tập tại Nhật Bản, cũng như hơn 3 năm kinh nghiệm đi làm tại công ty nhật nên mình cũng có tự tin về khả năng tiếng Nhật thương mại, và giao tiếp khách hàng/ đối tác một cách linh hoạt.

Interpreter
28
Female
Vietnamese, Japanese
Tour guide, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting, M&A negotiation, Consecutive-interpretation seminar, MC, Real-time (1 of 2 persons), Real-time (1 person covers all)
6
3
Quản trị dịch vụ
N2/2kyu
3.0
8.0

No open listings

No followed people

No reviews