Phiên dịch viên Nhật - Việt tại Cần Thơ

This listing doesn't have a description
Fee to pay at event (USD): 60
Listing language: Vietnamese
Interpretation languages:
English
Vietnamese
Japanese
Chinese
Korean
Thai
Indonesian
Spanish
Russian
French
Brazilian Portuguese
Arabic
Hindi
Other
Interpretation types:
Tour guide
PG
Booth attendance
Exhibition visit
Factory visit
Escort
General business meeting
High-level business meeting
M&A negotiation
Police interrogation
Court hearing
Medical visit
Courtesy visit
Consecutive-interpretation seminar
MC
Real-time (1 of 2 persons)
Real-time (1 person covers all)
Real-time assistant
Presence:
On-site interpretation
Remote interpretation
Educational experience: Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
Work experience: Dự án hợp tác Tình nguyện quốc tế Doors-Windows
List of past interpretation jobs: Tình nguyện viên Phiên dịch - Dịch gian hàng - Dịch MC Lễ khaibmacj Lễ hội trường học -Dịch MC Giao lưu sinh viên Việt Nhật -Dịch MC Lễ trao học bổng -Dịch phỏng vấn phụ huynh học sinh Tình nguyện viên hỗ trợ người nước ngoài tại Việt Nam -Dịch hội thoại thường ngày -Dịch giao dịch thuê nhà
Specialized industries: Đông Phương học - Nhật Bản học
Interpreter age: 25
Interpreter gender: Male
Interpreter nationality: Vietnamese
JLPT level of interpreter: N3
IELTS score of interpreter: 6.0
Years of interpretation experience: 0
Years lived in foreign countries where interpretation language is used: 0.0
Hobby: Đọc sách và tham gia hội thảo

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.