Phiên dịch viên Nhật - Việt tại Cần Thơ

이 공고는 서술이 없습니다
이벤트 요금 (달러): 60
공고 언어: 베트남어
통역 언어:
영어
베트남어
일본어
중국어
한국어
태국어
인도네시아어
스페인어
러시아어
불어
브라질 포르투갈어
아랍어
힌디어
기타
통역 종류:
여행 가이드
PG
부스 수행
전시회 방문
공장 방문
호위
일반 비즈니스 미팅
고급 비즈니스 미팅
M&A협상
경찰 심문
법정심리
병원방문
의례적인 방문
순차통역 세미나
MC
동시 (2명중1명)
동시 (1명혼자통역)
동시통역 보조자
참석:
현장 통역
원격 통역
학습 경험: Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
직장 경험: Dự án hợp tác Tình nguyện quốc tế Doors-Windows
과거 통역 직업 리스트: Tình nguyện viên Phiên dịch - Dịch gian hàng - Dịch MC Lễ khaibmacj Lễ hội trường học -Dịch MC Giao lưu sinh viên Việt Nhật -Dịch MC Lễ trao học bổng -Dịch phỏng vấn phụ huynh học sinh Tình nguyện viên hỗ trợ người nước ngoài tại Việt Nam -Dịch hội thoại thường ngày -Dịch giao dịch thuê nhà
준문영역: Đông Phương học - Nhật Bản học
통역사 연령: 25
통역사 성별: 남자
통역사 국적: 베트남
통역사의 JLPT 수준: N3
통역사의 IELTS 점수: 6.0
통역 경험 수년: 0
통역 언어가 사용되는 외국에서 사는 수년: 0.0
취미: Đọc sách và tham gia hội thảo

공개토론 (0)

회원님이 해야 하는 것은 로그인 새로운 댓글을 보내는 목적을 달성합니다.