Phiên dịch viên Nhật - Việt tại Cần Thơ

该发布的信息无描述
活动费用(USD): 60
清单语言: 越南语
翻译语言:
英语
越南语
日语
中文
韩语
泰语
印尼语
西班牙语
俄语
法语
巴西葡萄牙语
阿拉伯语
印地语
其他
翻译种类:
旅行观光
PG
出席展位
参观展会
参观工厂
护航舰
一般的商务会议
高级商务会议
并购谈判
警察审问
庭审
医疗
礼节性访问
交替传译研讨会
MC
同声传译(2人之1)
同声传译 (1人全包)
同声传译助手
出席:
现场翻译
远程翻译
学历: Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
工作经验: Dự án hợp tác Tình nguyện quốc tế Doors-Windows
过去翻译经验: Tình nguyện viên Phiên dịch - Dịch gian hàng - Dịch MC Lễ khaibmacj Lễ hội trường học -Dịch MC Giao lưu sinh viên Việt Nhật -Dịch MC Lễ trao học bổng -Dịch phỏng vấn phụ huynh học sinh Tình nguyện viên hỗ trợ người nước ngoài tại Việt Nam -Dịch hội thoại thường ngày -Dịch giao dịch thuê nhà
专业领域: Đông Phương học - Nhật Bản học
口译员年龄: 25
口译员性别: 男性
口译员国籍: 越南人
口译员JLPT水平: N3级
口译员雅思分数: 6.0
翻译经验年数: 0
于翻译语言所在国家的居住时间: 0.0
爱好: Đọc sách và tham gia hội thảo

公开讨论 (0)

你必须 登录 以发送新的评论