phiên dịch Nhật - Việt nửa ngày

About this user

Interpreter
24
Hembra
Inglés, Vietnamita, Japonés
Guía turístico, Visita de la exposición, Visita de fábrica, Reunión de negocios en general, Tiempo real (1 de 2 personas), Tiempo real (1 persona cubre todos)
Trình độ đại học
kinh nghiệm 2 năm trợ lý, phiên dịch cuộc họp , nhà xưởng

- Phiên dịch cuộc họp

- Phiên dịch nhà xưởng

- Phiên dịch triễn lãm

Dịch phiên dịch cho thiết kế giầy, triển lãm máy móc, vật tư..
N2/2kyu
650
2.0
3.0

About this listing

70
Vietnamita
Inglés, Vietnamita, Japonés
Guía turístico, Asistencia stand, Visita de la exposición
En el lugar de la interpretación

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.