phiên dịch Nhật - Việt nửa ngày

About this user

Interpreter
24
Fêmea
Inglês, Vietnamita, Japonês
Guia turístico, Visita exposição, Visita à fábrica, Reunião de negócios Geral, Tempo real (1 de 2 pessoas), Tempo real (1 pessoa cobre todo)
Trình độ đại học
kinh nghiệm 2 năm trợ lý, phiên dịch cuộc họp , nhà xưởng

- Phiên dịch cuộc họp

- Phiên dịch nhà xưởng

- Phiên dịch triễn lãm

Dịch phiên dịch cho thiết kế giầy, triển lãm máy móc, vật tư..
N2/2kyu
650
2.0
3.0

About this listing

70
Vietnamita
Inglês, Vietnamita, Japonês
Guia turístico, Booth atendimento, Visita exposição
No local interpretação

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.