[HCM] Tìm PDV Trung - Việt ngày 05/10/2020

A propos de cet utilisateur

Client
Mon entreprise
Vietnam
Xây dựng

A propos de cet annonce

Vietnamien
Vietnamien, Chinois
Réunion générale
Interprétation sur place
Xây dựng, môi trường
5 oct. 2020
5 oct. 2020

Xin chào các bạn PDV,


Công ty của chúng tôi đang cần 1 PDV dịch ngôn ngữ Trung - Việt vào ngày 05/10/2020, thứ 2. Nội dung như sau:


  1. Thời gian: nguyên ngày 05/10/2020, sẽ xuất phát từ Tân Bình cùng công ty đi tới Tiền Giang.
  2. Chuyên ngành: xây dựng, môi trường
  3. Nội dung: trình bày hồ sơ năng lực của công ty và phiên dịch cho cuộc họp với đối tác.


Nếu bạn quan tâm tham gia sự kiện này, vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi đường link bài đăng cùng mức phí của bạn.


Cám ơn các bạn.

Commentaires (0)

Vous devez vous connecter pour envoyer un nouveau commentaire.