[HCM] Tìm PDV Trung - Việt ngày 05/10/2020

このユーザーについて

クライアント
私の会社
ベトナム
Xây dựng

この投稿について

ベトナム語
ベトナム語, 中国語
一般的商談
オンサイト通訳
Xây dựng, môi trường
2020/10/ 5
2020/10/ 5

Xin chào các bạn PDV,


Công ty của chúng tôi đang cần 1 PDV dịch ngôn ngữ Trung - Việt vào ngày 05/10/2020, thứ 2. Nội dung như sau:


  1. Thời gian: nguyên ngày 05/10/2020, sẽ xuất phát từ Tân Bình cùng công ty đi tới Tiền Giang.
  2. Chuyên ngành: xây dựng, môi trường
  3. Nội dung: trình bày hồ sơ năng lực của công ty và phiên dịch cho cuộc họp với đối tác.


Nếu bạn quan tâm tham gia sự kiện này, vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi đường link bài đăng cùng mức phí của bạn.


Cám ơn các bạn.

コメント・お問い合わせ (0)

コメントを送信するには ログイン が必要です