[HCM] Tìm PDV Trung - Việt ngày 05/10/2020

사용자 정보를 자세히 보기

고객
회사 업무에 필요
베트남
Xây dựng

공고를 자세히 보기

베트남어
베트남어, 중국어
일반 비즈니스 미팅
현장 통역
Xây dựng, môi trường
10월 5, 2020
10월 5, 2020

Xin chào các bạn PDV,


Công ty của chúng tôi đang cần 1 PDV dịch ngôn ngữ Trung - Việt vào ngày 05/10/2020, thứ 2. Nội dung như sau:


  1. Thời gian: nguyên ngày 05/10/2020, sẽ xuất phát từ Tân Bình cùng công ty đi tới Tiền Giang.
  2. Chuyên ngành: xây dựng, môi trường
  3. Nội dung: trình bày hồ sơ năng lực của công ty và phiên dịch cho cuộc họp với đối tác.


Nếu bạn quan tâm tham gia sự kiện này, vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi đường link bài đăng cùng mức phí của bạn.


Cám ơn các bạn.

공개토론 (0)

회원님이 해야 하는 것은 로그인 새로운 댓글을 보내는 목적을 달성합니다.