Đón khách ở sân bay

通訳種類:
観光ガイド
キャンペーンガール
ブースのアテンド
展示会の見学
工場見学
エスコート
一般的商談
ハイレベル商談
警察
裁判
医療
M&A交渉
逐次通訳セミナー
司会者
同時通訳 (2人の中1人)
同時通訳 (1人のみ担当)
同時通訳助手
企業様側の代表者: Người Trung Quốc
相手側の代表者: Không cần phiên dịch
参加者の総人数: 4
イベント開始日: 2017/05/28
イベント終了日: 2017/05/18
イベントの総予算 (USD): 40

Vào lúc 1:30 sáng ngày 28/5 mình cần 1 bạn biết tiếng Trung đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó đưa về khách sạn ở quận Bình Thạnh. PDV tự lo chi phí đi lại, tiền taxi khách tự trả (bạn có thể gọi Grab).

コメント・お問い合わせ (0)

コメントを送信するには ログイン が必要です