Đón khách ở sân bay

翻译种类:
旅行观光
PG
出席展位
参观展会
参观工厂
护航舰
一般的商务会议
高级商务会议
警察
法庭
医生
并购谈判
交替传译研讨会
MC
同声传译(2人之1)
同声传译 (1人全包)
同声传译助手
我方代表: Người Trung Quốc
对方代表: Không cần phiên dịch
参加总人数: 4
活动开始日: 2017年May28日
活动结束日: 2017年May18日
活动总预算 (USD): 40

Vào lúc 1:30 sáng ngày 28/5 mình cần 1 bạn biết tiếng Trung đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó đưa về khách sạn ở quận Bình Thạnh. PDV tự lo chi phí đi lại, tiền taxi khách tự trả (bạn có thể gọi Grab).

公开讨论 (0)

你必须 登录 以发送新的评论