Đón khách ở sân bay

ประเภทการแปล:
มัคคุเทศก์
PG
ผู้เข้าร่วมบูธ
เยี่ยมชมนิทรรศการ
เยี่ยมชมโรงงาน
พ่ีเลี้ยง
การประชุมทางธุรกิจทั่วไป
ประชุมระดับสูง
ตำรวจ
ศาล
ทางการแพทย์
ต่อรอง M&A
สัมมนาเชิงการแปลตัดย่อหน้า
MC
แปล real-time (2 คนเปลี่ยนกัน)
แปล real-time (1 คนแปลทั้งหมด)
ผู้ช่วยแบบ Real-time
ผู้บริหารฝ่ายคุณ: Người Trung Quốc
ผู้บริหาฝ่ายพาร์ทเนอร์: Không cần phiên dịch
จำนวนคนเข้าร่วม: 4
วันที่เริ่มอีเว้นท์: May 28, 2017
วันที่จบอีเว้นท์: May 18, 2017
งบประมาณรวมของอีเว้นท์ (USD): 40

Vào lúc 1:30 sáng ngày 28/5 mình cần 1 bạn biết tiếng Trung đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó đưa về khách sạn ở quận Bình Thạnh. PDV tự lo chi phí đi lại, tiền taxi khách tự trả (bạn có thể gọi Grab).

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.