Long

Long
Long
Vietnam

My name is Long Tran and my profession is an English-Vietnamese Interpreter. I have over 4 years of intensive experience in working as an interpreter/translator at international NGOs based in Vietnam whose work focus on Medicine, Humanity and Advocacy. I since then have spent another 3 years of working as a freelance Interpreter for national and international businesses, seminars/conferences. With my accumulating, I'm confident with my agile Interpreting ability to ensure your work here is misunderstanding-free and efficient.


I am familiar with terminology and expertise of: Advocacy, Fund Raising, General Medicine, STDs/STIs, Agriculture, IT and Technology.


------------


Tôi là Long Trần, phiên dịch viên Anh-Việt tại Việt Nam. Với hơn 2 năm kinh nghiệm làm phiên dịch viên dự án tại các tổ chức phi chính phủ về y tế công cộng và nhân quyền, và hơn 1 năm kinh nghiệm làm phiên dịch viên tư do tại các hội thảo lớn nhỏ tại Việt Nam, tôi tự tin hỗ trợ quý khách hàng xoá bỏ hàng rào ngôn ngữ và thành công khi làm việc tại Việt Nam.


Những chuyên ngành dịch thuật tôi có thể đảm bảo tính chính xác cao nhất: Gây quỹ, vận động chính sách, nông nghiệp, sức khoẻ, dinh dưỡng, y tế đại cương, STD, STIs, HIV & công nghệ.

通訳者
26
男性
英語, ベトナム語, フランス語
展示会の見学, 工場見学, エスコート, 一般的商談, ハイレベル商談, M&A交渉, 医療, 逐次通訳セミナー, 司会者, 同時通訳 (2人の中1人), 同時通訳 (1人のみ担当)
Interpreter Training at Journalism Center of Hochiminh City
IT, Technology, Agriculture, General Medicine, Beverage, Education
4.0
1.0

7 件の公開投稿

7人にフォローされています

レビューがありません