Phiên dịch Nhật Việt (thương đàm cấp độ cao ~ MC, 0.5 ngày)

About this user

Interpreter
34
Male
Vietnamese, Japanese
Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting, High-level business meeting, M&A negotiation, Police, Medical, Consecutive-interpretation seminar, MC, Real-time (1 of 2 persons)
N1/1kyu
11.0
4.0

About this listing

110
Vietnamese
Vietnamese , Japanese
High-level business meeting, M&A negotiation, Consecutive-interpretation seminar, MC
On-site interpretation, Remote interpretation
Tốt nghiệp Khoa Điện Điện Tử - Ngành Điều Khiển Tự Động của Trường Đại Học Bách Khoa TpHCM (BKU/HCMUT) năm 2008
Liên tục sử dụng tiếng Nhật làm việc tại công ty Nhật từ sau khi tốt nghiệp đại học (ở Nhật năm 2008-2012, ở Việt Nam từ năm 2013 đến nay)

Về công việc chính, có nhiều kinh nghiệm đóng vai trò cầu nối giữa người Nhật và người Việt.

Về công việc phụ, đang tích cực làm tự do biên phiên dịch cho dự án khảo sát thị trường, thương thảo, hội nghị...

Điện điện tử, điều khiển tự động, FA, IT, sản xuất, thiết bị y tế, môi trường, huấn luyện đào tạo (luôn mong muốn được thử sức ở lĩnh vực mới)
34
Male
Vietnamese
N1/1kyu
11
4.0
Du lịch, đọc sách, giao lưu kết bạn (luôn lạc quan yêu đời!)

"Chất lượng hơn giá cả"


Có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, IT, điện điện tử, khảo sát, thương thảo... đến du lịch tham quan...


Hãy cùng thảo luận xem tôi có đủ năng lực cho dự án hay không. Trên tinh thần "khách hàng là thượng đế", đồng thời để giữ vững thương hiệu của bản thân, cũng có trường hợp tôi sẽ rút lui và giới thiệu cho bạn biên phiên dịch khác phù hợp hơn.


Mong có cơ hội được hợp tác với quý khách hàng.


https://www.youtube.com/watch?v=9Q_fbn3bPDU&t=2s

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.