Diễm

Diễm
Diễm

Mình đã có kinh nghiệm dịch thuật các tài liệu, phim ảnh, tiểu thuyết. Có khả năng sử dụng từ ngữ lưu loát, hiểu rõ các ngôn ngữ mạng.

Interpreter
2003
Female
Vietnamese, Chinese
Booth attendance, Escort, Consecutive-interpretation seminar, Real-time (1 of 2 persons)
9 năm
6 năm dịch

Dịch phim ảnh, tài liệu, tiểu thuyết, văn bản.

Ngôn ngữ Trung
6.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews