Phiên dịch Trung Việt (中越互译)

Taxa a pagar pelo evento (USD): 70
Linguagem Listing: Vietnamita
linguagens de interpretação:
Inglês
Vietnamita
Japonês
Chinês
Coreano
Tailandês
Indonésio
Espanhol
Russo
Francês
Portugues do Brasil
Árabe
Hindi
De outros
Tipos de interpretação:
Guia turístico
PG
Booth atendimento
Visita exposição
Visita à fábrica
Escolta
Reunião de negócios Geral
Reunião de negócios de alto nível
M & A negociação
Interrogatório policial
Audiência
Visita médica
Visita de cortesia
Seminário consecutivo-interpretação
MC
Tempo real (1 de 2 pessoas)
Tempo real (1 pessoa cobre todo)
Assistente em tempo real
Presença:
No local interpretação
Interpretação remoto
Experiencia educacional: 4 năm Đại học chuyên ngành tiếng Trung + 3 năm du học tại Trung Quốc chuyên ngành ngôn ngữ học
Experiência de trabalho: 2 năm kinh nghiệm làm việc cho công ty Nhật, Trung Quốc, Việt Nam
Lista de trabalhos de interpretação do passado: 1. Hội chợ xe đạp điện tại Thiên Tân Trung Quốc lần thứ 18 - 2.0.1.8 第18届中国北方国际自行车电动车展览会 The 18th China North International Bicycle & E-bike Exhibition 2. Phiên dịch kết hôn cho người Việt và Trung tại Trung Quốc (2.0.1.7-2.0.1.8) (结婚登记翻译2.0.1.7-2.0.1.8) Help Chinese and Vietnamese people to complete the procedures for marriage registration 3. Hội chợ phát triển lập nghiệp của người Hoa Kiều tại Thiên Tân Trung Quốc - Triển lãm sản phẩm và dự án của doanh nghiệp Hoa Kiều trên thế giới 2.0.1.8 中国·天津华侨桥人创业发展洽谈会世界侨商项目与商品博览会-2.0.1.8 Conference on Overseas Chinese Pioneering and Developing in Tianjin China 2.0.1.8 4. Dẫn khách Trung Quốc du lịch tại Hạ Long 带中国游客参观下龙湾 Take Chinese tourists to visit Halong Bay 5. Hội chợ xuất nhập khẩu Quảng Đông (Trung Quốc) tại Việt Nam 2.0.1.9 中国(广东)-越南进出口博览会 2.0.1.9 China (GuangDong)- VietNam Import and Export Fair 6. Phiên dịch trong cuộc họp trao đổi kỹ thuật giữa các doanh nghiệp 在各企业间的技术交换会议上担任口头翻译任务 7. Phiên dịch trong cuộc họp đàm phán thương mại giữa các doanh nghiệp 在各企业间的商务谈判会上翻译 8. Phiên dịch cho chuyên gia người Trung Quốc sang nhà máy Việt Nam hỗ trợ cố vấn kỹ thuật 给来越南企业对技术方面提供顾问服务的中国专家当口头翻译 9. Phiên dịch hợp đồng kĩ thuật, kinh tế cho doanh nghiệp 给一些企业翻译技术合同、经济合同等。 ................
Indústrias especializados: Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng
Idade intérprete: 28
Sexo intérprete: Fêmea
Nacionalidade intérprete: Vietnamita
Nível HSK de intérprete (escrito): Nível 6
HSK Nível de intérprete (oral): Avançado
Anos de experiência interpretação: 5
Anos vividos em países estrangeiros onde a linguagem interpretação é usado: 3.0
Passatempo: Xem phim, du lịch

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.