Phiên Dịch Cabin (1 ngày - 1 người) - Long Trần

Об этом список

400
Вьетнамский
английский, вьетнамский
Синхронный (1 человек покрывает все)
Перевод на месте

Phiên Dịch Viên Long Trần

- Phiên Dịch Cabin cho các sự kiện từ 6-8 giờ

- 1 Phiên Dịch viên đảm nhận hết

- Phiên dịch có giọng miền nam, chất giọng ấm, rõ chữ, phù hợp cho các sự kiện mang tính chuyên nghiệp và hàn lâm.

Комментарии (0)

Вы должны войти для отправки комментария.