Phiên Dịch Cabin (1 ngày - 1 người) - Long Trần

关于此清单

400
越南语
英语, 越南语
同声传译 (1人全包)
现场口译

Phiên Dịch Viên Long Trần

- Phiên Dịch Cabin cho các sự kiện từ 6-8 giờ

- 1 Phiên Dịch viên đảm nhận hết

- Phiên dịch có giọng miền nam, chất giọng ấm, rõ chữ, phù hợp cho các sự kiện mang tính chuyên nghiệp và hàn lâm.

公开讨论 (0)

你必须 登录 以发送新的评论