Phiên dịch hiện trường Trung - Việt 1 ngày

Об этом пользователь

Interpreter
1992
30
Женщина
Вьетнамский, Китайский
Посещение фабрики
Trên 1 năm

- Công Ty TNHH Chu Hoa

楚华股份有限公司 翻译,管理现场

Phiên dịch, quản lý hiện trường

- Công Ty TNHH soletech

Soletech 股份有限公司 翻译兼副理的助理,管理生产。

Phiên dịch kiêm trợ lý phó giám đốc, quản lý sản xuất .

Thủy sản,đế giày.
Уровень 4
Продвинутый
1.0
5.0

Об этом список

100
Вьетнамский
вьетнамский, китайский
Посещение фабрики, визит вежливости, помощник в реальном времени
Перевод на месте, Дистанционный перевод

Комментарии (0)

Вы должны войти для отправки комментария.