Phiên dịch hiện trường Trung - Việt 1 ngày

关于此用户

口译员
1992
30
女性
越南语, 中文
参观工厂
Trên 1 năm

- Công Ty TNHH Chu Hoa

楚华股份有限公司 翻译,管理现场

Phiên dịch, quản lý hiện trường

- Công Ty TNHH soletech

Soletech 股份有限公司 翻译兼副理的助理,管理生产。

Phiên dịch kiêm trợ lý phó giám đốc, quản lý sản xuất .

Thủy sản,đế giày.
4级
高级(口试)
1.0
5.0

关于此清单

100
越南语
越南语, 中文
参观工厂, 礼节性访问, 同声传译助手
现场口译, 远程口译

公开讨论 (0)

你必须 登录 以发送新的评论