Ơn

Ơn
Ơn
Nhà trọ tiền phòng, Vân Cốc 2, Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang

Ơn,19 tuổi, đang theo học ngôn ngữ Trung

Interpreter
2004
19
Женщина
Вьетнамский, Китайский
Туристический гид
N1/1kyu
Уровень 4
Средний
1.0
1.0

Нет открытых публикаций

Ни на кого не подписан(а)

Нет отзывов