Ơn

Ơn
Ơn
Nhà trọ tiền phòng, Vân Cốc 2, Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang

Ơn,19 tuổi, đang theo học ngôn ngữ Trung

口译员
2004
19
女性
越南语, 中文
观光导游
N1/1级
4级
中级(口试)
1.0
1.0

没有公开的信息

没有关注者

没有评论