Ơn

Ơn
Ơn
Nhà trọ tiền phòng, Vân Cốc 2, Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang

Ơn,19 tuổi, đang theo học ngôn ngữ Trung

Interpreter
2004
19
Hembra
Vietnamita, Chino
Guía turístico
N1/1kyu
Nivel 4
Intermedio
1.0
1.0

No open listings

No followed people

No reviews