Ơn

Ơn
Ơn
Nhà trọ tiền phòng, Vân Cốc 2, Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang

Ơn,19 tuổi, đang theo học ngôn ngữ Trung

Phiên Dịch Viên
2004
19
إناثا
الفيتنامية, صينى
مرشد سياحي
N1/1kyu
مستوى 4
متوسط
1.0
1.0

لا يوجد إعلانات مفتوحة

لا يوجد متابعين

لا يوجد تقييم