Japanese- Vietnamese Interpreter

About this user

ล่าม
30
ผู้หญิง
ภาษาเวียดนาม, ภาษาญี่ปุ่น
เยี่ยมชมนิทรรศการ, เยี่ยมชมโรงงาน, พ่ีเลี้ยง, การประชุมทางธุรกิจทั่วไป
TỐT NGHIỆP ĐH NGÀNH NHẬT NGỮ ĐH MỞ TP. HCM
10 NĂM

Trợ lý Người Nhật

TIẾNG NHẬT
N2/2kyu
4.0
3.0

About this listing

110
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเวียดนาม, ภาษาญี่ปุ่น
ผู้เข้าร่วมบูธ, เยี่ยมชมนิทรรศการ, เยี่ยมชมโรงงาน, พ่ีเลี้ยง
การแปลในสถานที่

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.