Japanese- Vietnamese Interpreter

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
30
Nữ
Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Họp thông thường
TỐT NGHIỆP ĐH NGÀNH NHẬT NGỮ ĐH MỞ TP. HCM
10 NĂM

Trợ lý Người Nhật

TIẾNG NHẬT
N2/2kyu
4.0
3.0

Về bài đăng này

110
Tiếng Việt
Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng
Phiên dịch tại chỗ

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.