Japanese- Vietnamese Interpreter

关于此用户

口译员
30
女性
越南语, 日语
参观展会, 参观工厂, 护航舰, 一般商务会议
TỐT NGHIỆP ĐH NGÀNH NHẬT NGỮ ĐH MỞ TP. HCM
10 NĂM

Trợ lý Người Nhật

TIẾNG NHẬT
N2/2级
4.0
3.0

关于此清单

110
越南语
越南语, 日语
出席展位, 参观展会, 参观工厂, 护航舰
现场口译

公开讨论 (0)

你必须 登录 以发送新的评论