Thông tin về Freelensia

Cách sử dụng

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

1. Gửi yêu cầu 
Viết thư tới địa chỉ support@freelensia.com từ địa chỉ email công ty của bạn và cho chúng tôi biết tên công ty chính thức, ngành nghề và cặp ngôn ngữ mong muốn của bạn.
 
2. Tạo tài khoản 
Tạo tài khoản và chỉnh sửa trang cá nhân sau khi đã được xác minh tài khoản.
 
3. Đăng bài và tìm kiếm 
Đăng bài đăng về sự kiện cần phiên dịch. Tìm kiếm hồ sơ ứng viên và thảo luận với phiên dịch viên. 
 
4. Đặt hẹn 
Đặt hẹn trực tuyến với phiên dịch viên và thanh toán phí đặt hẹn. Thảo luận thêm để chuẩn bị cho sự kiện. 
 
5. Tiến hành sự kiện 
Gặp phiên dịch viên tại sự kiện hoặc nói chuyện video trực tuyến và tiến hành sự kiện. 
 
6. Đánh giá 
Thanh toán phí sự kiện và đánh giá phiên dịch.
 

DÀNH CHO PHIÊN DỊCH VIÊN

1. Nộp hồ sơ 
Để được Freelensia chứng nhận là phiên dịch viên, bạn hãy gửi bản sao hoặc hình chụp chứng minh thư/căn cước công dân, bằng đại học, chứng chỉ ngôn ngữ và CV của bạn tới support@freelensia.com (Không bắt buộc).
 
2. Tạo tài khoản 
Tạo tài khoản và chỉnh sửa trang cá nhân sau khi đã được xác minh tài khoản.
 
3. Đăng bài và ứng cử 
Đăng các bài đăng khác nhau tương ứng với từng loại hình phiên dịch bạn có thể đảm nhận với các mức giá tương ứng. Kiểm tra các bài đăng của khách hàng, ứng cử cho sự kiện và thảo luận với khách hàng.
 
4. Chấp nhận đặt hẹn và chuẩn bị 
Chấp nhận lệnh đặt hẹn của khách hàng. Học trước các từ vựng chuyên ngành do Freelensia cung cấp và chuẩn bị thêm cho sự kiện.
 
5. Phiên dịch 
Phiên dịch tại sự kiện và sử dụng các công cụ của Freelensia. 
 
6. Đánh giá 
Nhận phí sự kiện theo lịch thanh toán đã được thỏa thuận trước. Đóng góp từ vựng và đánh giá khách hàng để xây dựng cộng đồng.