Thông tin về Freelensia

Bảo mật

CHIA SẺ VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN

Tại Freelensia, chúng tôi sử dụng tên (first name) của các thành viên để hiển thị trang cá nhân và các bài đăng. Các thành viên không được hiển thị các thông tin có thể giúp người đọc xác định được danh tính của thành viên. Các thành viên cũng không được phép trao đổi những thông tin này cho phía đối diện cho tới khi đơn hàng đã được chốt bằng lệnh đặt lịch của doanh nghiệp.

Các thành viên có thể lựa chọn hiển thị một tên khác ngoài tên (first name), và cũng có thể không công khai lý lịch học tập và làm việc. Freelensia sẽ không bao giờ cung cấp thông tin về danh tính và lý lịch học tập hoặc làm việc của các thành viên cho bất kỳ ai, ngoại trừ trong trường hợp bắt buộc phải làm theo luật pháp.

QUYỀN CỦA BẠN

Trong một số khu vực pháp lý nhất định, bạn có thể yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Xin lưu ý rằng nếu bạn yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình:

  • Chúng tôi có thể lưu giữ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết vì lợi ích kinh doanh chính đáng của chúng tôi, chẳng hạn như chống rửa tiền, phát hiện và ngăn chặn gian lận, cũng như tăng cường an ninh. Ví dụ: nếu chúng tôi đóng tài khoản vì lý do gian lận hoặc an ninh, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin từ tài khoản đó để ngăn Thành viên đó mở Tài khoản mới trong tương lai.
  • Chúng tôi có thể lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể giữ thông tin cho các nghĩa vụ về thuế, báo cáo pháp lý và kiểm toán.
  • Bởi vì chúng tôi thực hiện các biện pháp để bảo vệ dữ liệu khỏi bị mất và phá hủy một cách ngẫu nhiên hoặc độc hại, các bản sao còn lại của thông tin cá nhân của bạn có thể không bị xóa khỏi hệ thống sao lưu của chúng tôi trong một khoảng thời gian giới hạn.