Looking for cabin interpretation service in Hanoi

Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Đàm phán, M&A
Thẩm vấn cảnh sát
Phiên tòa
Khám chữa bệnh
Viếng thăm xã giao
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Lãnh đạo của phía bạn: CIO, CEO
Tổng số người tham dự: 50
Ngày bắt đầu sự kiện: Tháng sáu 22, 2017
Giờ bắt đầu sự kiện: 8:30
Ngày kết thúc sự kiện: Tháng sáu 2, 2017
Thời gian kết thúc sự kiện: 16:30
Tổng ngân sách cho sự kiện (USD): 500

We plan to have a seminar on 22 Jun in Sheraton Hanoi in the field of digital banking. We would like to request for proposal for:


- Simultaneous translators 2 languages: English- Vietnamese (this listing)


Please give a full-packaged quotation (you provide your own second interpreter)


In addition, please provide


- 30-50 headsets


- Simultaneous booth


these services are provided outside of Freelensia.


Please give a quotation for the two services separately.


We are also looking for the same service in HCMC on 20 June. Our other listing is here:

https://www.freelensia.com/en/listings/408572-looking-for-cabin-interpretation-service-in-saigon

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.