Phiên Dịch Cabin (1 ngày - 1 người) - Long Trần

Phí trả tại sự kiện (USD): 500
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Việt
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: Cử Nhân Ngoại Ngữ
Kinh nghiệm làm việc: Interpreter for NGOs, Cabin Interpreter, Seminar Interpreter, Project Interpreter
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: ■Tuần Lễ Công Nghệ TechFest 2017 ■Hội Thảo Ngành Cà Phê Việt Nam 2017
Chuyên ngành: IT, Công Nghệ, Nông Nghiệp, Giáo Dục, Y Tế
Tuổi của PDV: 25
Giới tính của PDV: Nam
Quốc tịch của PDV: Việt Nam
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 3
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 0.0
Video: https://youtu.be/F1TM0SNUNpI

Phiên Dịch Viên Long Trần

- Phiên Dịch Cabin cho các sự kiện từ 6-8 giờ

- 1 Phiên Dịch viên đảm nhận hết

- Phiên dịch có giọng miền nam, chất giọng ấm, rõ chữ, phù hợp cho các sự kiện mang tính chuyên nghiệp và hàn lâm.

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.