General meeting Interpreter (JA-EN) in Tokyo

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
47
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Hướng dẫn viên du lịch, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường, Họp cấp cao
Graduated Sophia University Comparative Culture Dept.
10yrs as an account in advertising agencies

Major brand manufacturers business meetings, product launches, market research, business negotiations, IT ( Companies e.g. : Amway, P&G, Unilever, L’Oréal, General Motors, SS Pharmaceuticals, Novartis, MasterCard, BAT, Philip Morris, Coca-Cola Japan, Nike, Reebok, Nestle, Hewlett-Packard, Apple). And interpreted for all advertising agencies in Japan for jobs such as new business pitches, and client presentations

Advertising, business meetings, etc
980
14.0
12.0

Về bài đăng này

400
Tiếng Anh
Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Hướng dẫn viên du lịch, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường, Họp cấp cao
Phiên dịch tại chỗ

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.