Japaness,Vietnamess

Không mô tả

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
55
Nam
Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Hướng dẫn viên du lịch, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường, Họp cấp cao, Đàm phán, M&A, Hội thảo dịch cắt đoạn
Hanoi FTU university,HCM Law university
JICA,JETRO...

Exhibition,booth ,bussiness matching,tour guide;press coodinator.

apparel,seafood...
10.0
0.0

Về bài đăng này

50
Tiếng Nhật
Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Hướng dẫn viên du lịch, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường, Họp cấp cao, Đàm phán, M&A, Hội thảo dịch nối tiếp
Phiên dịch tại chỗ

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.