Tour guide in Saigon

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
26
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Hướng dẫn viên du lịch, PG, Trực gian hàng
University of Medicine and Pharmacy
Coffee expo, dinner tour around Saigon
Odonto Stomatology
1.0
0.0

Về bài đăng này

80
Tiếng Anh
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Hướng dẫn viên du lịch, PG, Trực gian hàng, Khám chữa bệnh
Phiên dịch tại chỗ, Phiên dịch từ xa

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.