Teagan

Teagan
Teagan
quận 3 Tp.HCM

English - Vietnamese interpreter

Phiên Dịch Viên
26
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Hướng dẫn viên du lịch, PG, Trực gian hàng
University of Medicine and Pharmacy
Coffee expo, dinner tour around Saigon
Odonto Stomatology
1.0
0.0

1 Mở bài đăng

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá