English - Japanese Simultaneous translation

Không mô tả
Phí sự kiện (USD): 500
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: Bachelor of Arts, 2000, Hanoi Foreign Trade University ; Japanese Proficiency 1 level, 2001
Kinh nghiệm làm việc: 10-year experience as Japanese - English translator
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: Working as a Japanese - English translator for JICA, JETRO and Japanese companies in many projects, including intellectual property, legal reform, administration reform, supporting SMEs, supporting industries, foreign investment, architecture and city planning, civil engineering, monozukuri, etc.
Chuyên ngành: intellectual property, legal reform, administration reform, supporting SMEs, supporting industries, foreign investment, architecture and city planning, civil engineering, monozukuri, etc.
Tuổi của PDV: 40
Giới tính của PDV: Nữ
Quốc tịch của PDV: Việt Nam
Trình độ JLPT của PDV: N1/1kyu
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 10
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 0.0

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.