Rock the Interpreter between Chinese and English

Phí sự kiện (USD): 400
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: SISI in Shanghai
Kinh nghiệm làm việc: rich
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: numerous
Chuyên ngành: tech, medical, business, etc.
Tuổi của PDV: 46
Giới tính của PDV: Nam
Quốc tịch của PDV: Trung Quốc
Điểm IELTS của PDV: 8.0
Trình độ HSK của PDV (viết): Cấp 6
Trình độ HSK của phiên dịch viên (nói): Cấp cao
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 20
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 5.0
Sở thích: Taiji

译跨东西翻越古今 同传交传游刃英汉

Simultaneous and Consecutive interpretation between Chinese and English

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.