EN-VI booth attendance interpreter in Ho Chi Minh City

Phí sự kiện (USD): 30
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: English Language major at HCMC University of Education
Kinh nghiệm làm việc: Translation - Interpretation Intern of the Institute of International Education at HCMC University of Economics and Finance.
Tuổi của PDV: 21
Giới tính của PDV: Nữ
Quốc tịch của PDV: Việt Nam
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 0
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 0.0

Strong expertise in tourism, journalism, education, society, business especially related to human resources.

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.