Japanese-English, Chinese-English Interpreting

Phí trả tại sự kiện (USD): 1000
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Nhật
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Đàm phán, M&A
Thẩm vấn cảnh sát
Phiên tòa
Khám chữa bệnh
Viếng thăm xã giao
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: Masters degree in Conference Interpretation
Kinh nghiệm làm việc: 5 years free lance interpretation experience
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: Recent RSI highlights: Domain Name Seminar AI/Machine Learning Solution Platform Seminar InsureTech Connect Conference Interpretation Work Highlights: The Social Innovation and Global Ethics Forum Venture Capital Seminar Corporate AI Seminar Mobile Game Regional Premier Clinical Trial Investigators Meeting Leon Panetta Lecture Series: The Affordable Health Care Act Shanghai Lingang Overseas Innovation Center Opening Ceremony Wuzhong District Pingtan Troupe of Suzhou Performance GIS Group: The Global Conference Market The 29th ACPS Annual Meeting and International Symposium
Chuyên ngành: Medical, Pharmaceutical, Finance, Accounting, Auditing, Economics, Biology, IT, Automotive
Tuổi của PDV: 30
Giới tính của PDV: Nam
Quốc tịch của PDV: Khác
Trình độ JLPT của PDV: N1/1kyu
Trình độ HSK của PDV (viết): Cấp 6
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 5
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 3.0

Consecutive or simultaneous/real time interpretation between English and Japanese on site or remote.

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.