Chinese English Interpreter

Phí trả tại sự kiện (USD): 300
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Đàm phán, M&A
Thẩm vấn cảnh sát
Phiên tòa
Khám chữa bệnh
Viếng thăm xã giao
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: Wuhan University 2007 - 2011 Bachelor of Arts, English Literature Bachelor of Arts, Journalism
Kinh nghiệm làm việc: Freelance Translator and Interpreter
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: 7th CISM Military World Games, Wuhan CISM VVIP Interpretation Services Premier League Youth Development Conference Simultaneous Interpretation Premier League Asia Trophy CSL U15 Cup Workshop and On-Pitch Interpretation. Premier League Workshop for Chinese Super League Workshop and On-Pitch Interpretation. Olympic Games, Rio de Janeiro, Brazil Mixed Zone Consecutive Interpretation at Table Tennis, Badminton, Boxing and Weightlifting venues. Youth Olympic Games, Nanjing, China Conference Call Consecutive Interpretation between the Organizing Committee and the International Olympic Committee. Simultaneous Interpretation at Chefs de Mission Meetings in the Youth Olympic Village.
Chuyên ngành: Sports, IT, Gaming
Tuổi của PDV: 30
Giới tính của PDV: Nam
Quốc tịch của PDV: Trung Quốc
Điểm IELTS của PDV: 7.5
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 5
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 1.0

Chinese (Mandarin and dialects) English Interpreter

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.