Chinese English Interpreter

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
31
Nam
Tiếng Anh, Tiếng Trung
Hướng dẫn viên du lịch, Tham quan triển lãm, Tháp tùng, Họp thông thường, Cảnh sát, Hội thảo dịch cắt đoạn, Đồng thời (1 trong 2 người)
Sports, IT, Gaming, internet
7.5
6.0
1.0

Về bài đăng này

300
Tiếng Anh
Tiếng Anh, Tiếng Trung
Hướng dẫn viên du lịch, Tham quan triển lãm, Tháp tùng, Họp thông thường, Hội thảo dịch cắt đoạn, Phụ tá dịch đồng thời
Dịch tại chỗ, Dịch từ xa

Chinese (Mandarin and dialects) English Interpreter

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.