English-Japanese-Hindi Interpreter in Mumbai (1 day)

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
50
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hindi
Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường
B.Com
15 years

Panasonic, Dr. Reddy's Lab, YSK, Toppan Printing, Hanwa Chemicals, Raichem, Choseido, Nippro Pharma, BEC, IPCAm

Mitsubishi Glass cutters, etc

Pharma
N1/1kyu
15.0
0.0

Về bài đăng này

150
Tiếng Anh
Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hindi
Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường, Hội thảo dịch nối tiếp
Phiên dịch tại chỗ

I am a freelance Japanese-English freelance interpreter with an experience of almost 15 years.

I have done interpretations at General Business meetings, Exhibitions and specializing in Pharma Audits.

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.