ホーチミン市で日越通訳(半日)

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
31
Nữ
Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Hướng dẫn viên du lịch, PG, Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Họp thông thường, Đàm phán, M&A, Hội thảo dịch cắt đoạn, MC, Đồng thời (1 trong 2 người), Đồng thời (1 người dịch toàn bộ)
10.0
7.0

Về bài đăng này

130
Tiếng Nhật
Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường, Thẩm vấn cảnh sát, Khám chữa bệnh, Viếng thăm xã giao
Phiên dịch tại chỗ

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.