EN<>FR Remote Simultaneous interpreter (half-day)

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
52
Nam
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Họp thông thường, Họp cấp cao, Đàm phán, M&A, Y tế, Hội thảo dịch cắt đoạn, Đồng thời (1 trong 2 người)
Bachelor in English and German, Paris iV Sorbonne
18 years

Zoom, BIG (French government business conference)Novartis (medical), AIMF, Vinci, ITU, ECCC, (Khmer Rouge Tribunal),UNEP, World Bank,UNESCO (4 times a year on Angkor World Heritage Site), World Heritage Committee, Embassies of France and Japan in Cambodia, etc.

Culture, heritage, architecture, archaeology, tourism politics, economics, developing countries, international affairs, sports, etc.
18.0
26.0

Về bài đăng này

400
Tiếng Anh
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Đồng thời (1 trong 2 người)
Phiên dịch từ xa

Half-day simultaneous remote interpreting

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.